Cần kiểm soát khi giá nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng cao

Giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng đã tăng trong thời gian qua. 
Ảnh: Cao Nguyên
Giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng đã tăng trong thời gian qua. Ảnh: Cao Nguyên
Giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng đã tăng trong thời gian qua. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top