Cần khắc phục ngay tình trạng phí chồng phí

Trong khi thanh toán thẻ giảm sút, các ngân hàng đang phải chịu tình trạng bị thu phí chồng phí. Nguồn: Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS)
Trong khi thanh toán thẻ giảm sút, các ngân hàng đang phải chịu tình trạng bị thu phí chồng phí. Nguồn: Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS)
Trong khi thanh toán thẻ giảm sút, các ngân hàng đang phải chịu tình trạng bị thu phí chồng phí. Nguồn: Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS)
Lên top