Gói vay 16.000 tỉ đồng:

Cần kéo dài thời gian, tăng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp

Việc kéo dài thời hạn cho vay tới 6-12 tháng có thể kích thích doanh nghiệp tìm đến gói vay 16.000 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc kéo dài thời hạn cho vay tới 6-12 tháng có thể kích thích doanh nghiệp tìm đến gói vay 16.000 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc kéo dài thời hạn cho vay tới 6-12 tháng có thể kích thích doanh nghiệp tìm đến gói vay 16.000 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top