TPHCM:

Cần hơn 46.000 tỉ xây tuyến metro số 5 giai đoạn 2