Cần giải cứu hàng ngàn hộ nuôi heo trước nguy cơ phá sản