Cần gấp rút hỗ trợ người vay vốn khi đã có hành lang pháp lý

Nhiều khách hàng đang cần được giảm lãi, giãn nợ cũ hơn là vay vốn mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều khách hàng đang cần được giảm lãi, giãn nợ cũ hơn là vay vốn mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhiều khách hàng đang cần được giảm lãi, giãn nợ cũ hơn là vay vốn mới. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top