"Cần điều tra doanh nghiệp đăng ký vốn 500 ngàn tỉ"

TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu lên đến 22 tỉ USD cũng là "hàng hiếm" trên thế giới. Ảnh: NVCC.
TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu lên đến 22 tỉ USD cũng là "hàng hiếm" trên thế giới. Ảnh: NVCC.
TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu lên đến 22 tỉ USD cũng là "hàng hiếm" trên thế giới. Ảnh: NVCC.
Lên top