Cần điều chỉnh đúng thực tế quy định mới về bảo vệ môi trường

Vasep cho rằng chất thải của ngành thủy sản không độc hại như các ngành công nghiệp khác bởi thành phần chủ yếu là hữu cơ. Ảnh: Thu Hà
Vasep cho rằng chất thải của ngành thủy sản không độc hại như các ngành công nghiệp khác bởi thành phần chủ yếu là hữu cơ. Ảnh: Thu Hà
Vasep cho rằng chất thải của ngành thủy sản không độc hại như các ngành công nghiệp khác bởi thành phần chủ yếu là hữu cơ. Ảnh: Thu Hà
Lên top