Cần đẩy nhanh tiến độ công trình điện lưới Kiên Bình - Phú Quốc

Đoàn khảo sát công trình điện lưới Kiên Bình - Phú Quốc
Đoàn khảo sát công trình điện lưới Kiên Bình - Phú Quốc
Đoàn khảo sát công trình điện lưới Kiên Bình - Phú Quốc
Lên top