DU LỊCH MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN:

Cần cú bứt phá về hạ tầng giao thông

Hạ tầng giao thông đang là điểm nghẽn của du lịch miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: P.V
Hạ tầng giao thông đang là điểm nghẽn của du lịch miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: P.V
Hạ tầng giao thông đang là điểm nghẽn của du lịch miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: P.V
Lên top