Cần có tổ hợp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp

Xưởng sản xuất của một doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành dệt may. 
Ảnh: MPI
Xưởng sản xuất của một doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành dệt may. Ảnh: MPI
Xưởng sản xuất của một doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành dệt may. Ảnh: MPI
Lên top