Cần cơ chế để huy động 180.000 tỉ đồng trong dân

Có thể huy động 180.000 tỉ đồng trong dân cho gói phục hồi kinh tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Có thể huy động 180.000 tỉ đồng trong dân cho gói phục hồi kinh tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Có thể huy động 180.000 tỉ đồng trong dân cho gói phục hồi kinh tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top