Khôi phục kinh tế, giảm thiệt hại do COVID-19:

Cần chính sách khoan sức doanh nghiệp, khoan thư sức dân

Khách sạn mùa dịch COVID-19 vắng khách (ảnh chụp tại Hà Nội sáng 1.3). Ảnh: Tùng Giang
Khách sạn mùa dịch COVID-19 vắng khách (ảnh chụp tại Hà Nội sáng 1.3). Ảnh: Tùng Giang
Khách sạn mùa dịch COVID-19 vắng khách (ảnh chụp tại Hà Nội sáng 1.3). Ảnh: Tùng Giang
Lên top