Cần chính sách hỗ trợ dài hạn và công bằng cho các hãng bay Việt

Các hãng hàng không Việt chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ảnh: H.Hà
Các hãng hàng không Việt chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ảnh: H.Hà
Các hãng hàng không Việt chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ảnh: H.Hà
Lên top