Cần chi tiêu từ 4-5 tỉ USD để phục hồi kinh tế TPHCM

Chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến phục hồi kinh tế TPHCM. Ảnh: TTBC.
Chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến phục hồi kinh tế TPHCM. Ảnh: TTBC.
Chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến phục hồi kinh tế TPHCM. Ảnh: TTBC.
Lên top