Sau vụ khách hàng vay nợ bị doạ nạt dẫn đến phải tự tử:

Cần chấn chỉnh hoạt động thu nợ của các công ty tài chính

Theo thông tin trên website của FE CREDIT, người dân có thể vay tiền mặt đến 70 triệu đồng, không cần thế chấp. Ảnh: N.Văn
Theo thông tin trên website của FE CREDIT, người dân có thể vay tiền mặt đến 70 triệu đồng, không cần thế chấp. Ảnh: N.Văn
Theo thông tin trên website của FE CREDIT, người dân có thể vay tiền mặt đến 70 triệu đồng, không cần thế chấp. Ảnh: N.Văn
Lên top