Cận cảnh dự án 4500 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà ở Hà Tĩnh

Nhiều dãy nhà thuộc dự án này nằm trên địa bàn 2 xã Cẩm Quang, Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên trống không
Nhiều dãy nhà thuộc dự án này nằm trên địa bàn 2 xã Cẩm Quang, Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên trống không
Nhiều dãy nhà thuộc dự án này nằm trên địa bàn 2 xã Cẩm Quang, Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên trống không
Lên top