Campuchia hủy lệnh cấm nhập khẩu 4 loại cá từ Việt Nam

Campuchia đã hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu 4 loại cá từ Việt Nam gồm cá da trơn và cá lóc. Ảnh: Nghilocfood.com
Campuchia đã hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu 4 loại cá từ Việt Nam gồm cá da trơn và cá lóc. Ảnh: Nghilocfood.com
Campuchia đã hủy bỏ lệnh cấm nhập khẩu 4 loại cá từ Việt Nam gồm cá da trơn và cá lóc. Ảnh: Nghilocfood.com
Lên top