Cam rơi như mưa, thiệt hại hàng chục tỉ đồng sau lũ lịch sử

Cam rụng như mưa tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An. ảnh: H.D
Cam rụng như mưa tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An. ảnh: H.D
Cam rụng như mưa tại huyện Qùy Hợp, Nghệ An. ảnh: H.D
Lên top