Cam kết trước Thủ tướng giá trị kim ngạch xuất khẩu 43 tỉ USD năm 2019

Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cam kết giá trị xuất khẩu đạt 43 tỉ USD năm 2019. Ảnh: Kh.V.
Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cam kết giá trị xuất khẩu đạt 43 tỉ USD năm 2019. Ảnh: Kh.V.
Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cam kết giá trị xuất khẩu đạt 43 tỉ USD năm 2019. Ảnh: Kh.V.
Lên top