Cấm đào coin, Trung Quốc quyết "bóp nghẹt" tiền điện tử bất hợp pháp

Trung Quốc quyết tâm siết mạnh hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Ảnh TL
Trung Quốc quyết tâm siết mạnh hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Ảnh TL
Trung Quốc quyết tâm siết mạnh hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Ảnh TL
Lên top