Cấm cửa Huawei: "Gậy ông đập lưng ông" với các công ty Mỹ

Các công ty sản xuất chip sẽ thiệt hại nặng vì lệnh cấm Huawei của Mỹ. Ảnh: AP
Các công ty sản xuất chip sẽ thiệt hại nặng vì lệnh cấm Huawei của Mỹ. Ảnh: AP
Các công ty sản xuất chip sẽ thiệt hại nặng vì lệnh cấm Huawei của Mỹ. Ảnh: AP
Lên top