Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện: Dùng càng nhiều giá càng cao

Biểu giá điện sẽ được tính toán theo nguyên tắc: Dùng càng nhiều  giá càng cao. Ảnh: M.P
Biểu giá điện sẽ được tính toán theo nguyên tắc: Dùng càng nhiều giá càng cao. Ảnh: M.P
Biểu giá điện sẽ được tính toán theo nguyên tắc: Dùng càng nhiều giá càng cao. Ảnh: M.P
Lên top