“Cái chết” vì tụt hậu chuyển đổi số và câu chuyện mô hình kinh doanh mới

Chuyển đổi số sang xe ôm công nghệ giúp loại hình vận chuyển này chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại các thành phố lớn, tỉnh lị. Ảnh: Thế Lâm.
Chuyển đổi số sang xe ôm công nghệ giúp loại hình vận chuyển này chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại các thành phố lớn, tỉnh lị. Ảnh: Thế Lâm.
Chuyển đổi số sang xe ôm công nghệ giúp loại hình vận chuyển này chiếm lĩnh phần lớn thị phần tại các thành phố lớn, tỉnh lị. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top