Cải cách thuế toàn cầu có giúp Việt Nam tránh thất thu từ Google, Facebook?

Thuế dịch vụ xuyên biên giới vẫn đang gây nhiều thiệt thòi cho các quốc gia đang phát triển. Ảnh: Thế Lâm.
Thuế dịch vụ xuyên biên giới vẫn đang gây nhiều thiệt thòi cho các quốc gia đang phát triển. Ảnh: Thế Lâm.
Thuế dịch vụ xuyên biên giới vẫn đang gây nhiều thiệt thòi cho các quốc gia đang phát triển. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top