Cải cách thủ tục thuế: Để người nộp thuế tự giác, thay vì trừng phạt

Các cải cách thủ tục thuế trong thời gian qua được cộng đồng doanh nghiệp đón nhân. Ảnh Hải Nguyễn.
Các cải cách thủ tục thuế trong thời gian qua được cộng đồng doanh nghiệp đón nhân. Ảnh Hải Nguyễn.
Các cải cách thủ tục thuế trong thời gian qua được cộng đồng doanh nghiệp đón nhân. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top