Cách tính giá điện mới từ 26.10: Nhiều người mơ hồ, chưa tiếp cận được quy định mới

Quy định mới về cách tính giá điện theo Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương vẫn chưa thực sự tiếp cận được đối tượng chính. Ảnh: P.V
Quy định mới về cách tính giá điện theo Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương vẫn chưa thực sự tiếp cận được đối tượng chính. Ảnh: P.V
Quy định mới về cách tính giá điện theo Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương vẫn chưa thực sự tiếp cận được đối tượng chính. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top