Cách nào huy động nguồn tiền trong dân?

Lãi suất huy động giảm khiến tiền gửi dân cư vào ngân hàng tăng trưởng chậm và đổ mạnh vào các kênh đầu tư như chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và vàng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãi suất huy động giảm khiến tiền gửi dân cư vào ngân hàng tăng trưởng chậm và đổ mạnh vào các kênh đầu tư như chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và vàng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãi suất huy động giảm khiến tiền gửi dân cư vào ngân hàng tăng trưởng chậm và đổ mạnh vào các kênh đầu tư như chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và vàng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top