Cách nào để kinh tế số chiếm trên 30% GDP?

Mạng 5G sẽ là “đòn bẩy” để Việt Nam triển khai nhanh và hiệu quả CMCN 4.0. Nguồn: Vietnamfinance
Mạng 5G sẽ là “đòn bẩy” để Việt Nam triển khai nhanh và hiệu quả CMCN 4.0. Nguồn: Vietnamfinance
Mạng 5G sẽ là “đòn bẩy” để Việt Nam triển khai nhanh và hiệu quả CMCN 4.0. Nguồn: Vietnamfinance
Lên top