Cách chuyển tiền nhanh 8 giây khi ngân hàng nghỉ Tết nguyên Đán 2021

Thay vì chuyển tiền thông thường, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 trong thời gian ngân hàng nghỉ Tết 7 ngày. Ảnh LH
Thay vì chuyển tiền thông thường, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 trong thời gian ngân hàng nghỉ Tết 7 ngày. Ảnh LH
Thay vì chuyển tiền thông thường, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 trong thời gian ngân hàng nghỉ Tết 7 ngày. Ảnh LH
Lên top