Các ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến có hoạt động sau lệnh “cách ly xã hội"?

Shipper của Now.vn (ngoài cùng bên phải) mua bánh mì cho khách đặt đồ ăn trực tuyến (ảnh:PK).
Shipper của Now.vn (ngoài cùng bên phải) mua bánh mì cho khách đặt đồ ăn trực tuyến (ảnh:PK).
Shipper của Now.vn (ngoài cùng bên phải) mua bánh mì cho khách đặt đồ ăn trực tuyến (ảnh:PK).
Lên top