Các trao đổi của VIB được đánh giá cao trong buổi công bố KQKD quý II/2021

Các phần chia sẻ của VIB tại buổi gặp gỡ trực tuyến. Ảnh: VIB
Các phần chia sẻ của VIB tại buổi gặp gỡ trực tuyến. Ảnh: VIB
Các phần chia sẻ của VIB tại buổi gặp gỡ trực tuyến. Ảnh: VIB
Lên top