Các “Trạm thu giá” đồng loạt lấy lại tên “Trạm thu phí”

Các trạm BOT đường bộ đã lấy lại tên cũ "Trạm thu phí".
Các trạm BOT đường bộ đã lấy lại tên cũ "Trạm thu phí".
Các trạm BOT đường bộ đã lấy lại tên cũ "Trạm thu phí".
Lên top