Các quỹ liên quan Dragon Capital liên tục thoái vốn tại CII

Một dự án bất động sản của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: Gia Miêu
Một dự án bất động sản của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: Gia Miêu
Một dự án bất động sản của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: Gia Miêu
Lên top