Các quận, huyện ở TPHCM có kế hoạch mở lại chợ truyền thống thế nào?

TPHCM đã mở lại nhiều chợ thống tại nhiều quận, huyện. Ảnh: HC
TPHCM đã mở lại nhiều chợ thống tại nhiều quận, huyện. Ảnh: HC
TPHCM đã mở lại nhiều chợ thống tại nhiều quận, huyện. Ảnh: HC
Lên top