Các "ông lớn" viễn thông đang giành miếng bánh thị phần béo bở Mobile Money

Các doanh nghiệp viễn thông đang chú ý đến mảng thanh toán mobile money. Ảnh TL
Các doanh nghiệp viễn thông đang chú ý đến mảng thanh toán mobile money. Ảnh TL
Các doanh nghiệp viễn thông đang chú ý đến mảng thanh toán mobile money. Ảnh TL
Lên top