Các nhà tài trợ thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững cho Việt Nam

Dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Ninh Thuận. Ảnh: ĐSQ Australia
Dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Ninh Thuận. Ảnh: ĐSQ Australia
Dự án Nhà máy năng lượng mặt trời Ninh Thuận. Ảnh: ĐSQ Australia
Lên top