Các nhà mạng nên giảm cước

Khách hàng mong muốn được giảm giá cước viễn thông, giá cước Internet trong mùa dịch. Ảnh minh họa: VNPT
Khách hàng mong muốn được giảm giá cước viễn thông, giá cước Internet trong mùa dịch. Ảnh minh họa: VNPT
Khách hàng mong muốn được giảm giá cước viễn thông, giá cước Internet trong mùa dịch. Ảnh minh họa: VNPT
Lên top