Các nhà kinh tế lạc quan về khả năng tăng trưởng của Việt Nam

Các chuyên gia kinh tế nhận định kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trong quý IV/2021 và năm 2022 nếu kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Các chuyên gia kinh tế nhận định kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trong quý IV/2021 và năm 2022 nếu kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Các chuyên gia kinh tế nhận định kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng trong quý IV/2021 và năm 2022 nếu kiểm soát tốt dịch COVID-19. Ảnh: Vũ Long
Lên top