Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Các nhà đầu tư lớn đến làm việc, đi thực địa các dự án và đặt quan hệ đầu tư với Hải Phát Invest