Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các ngân hàng rục rịch rời Anh