Các ngân hàng giảm lương thưởng để hỗ trợ giảm lãi vay

Các ngân hàng được yêu cầu tiết giảm chi phí, giảm lương thưởng để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Ảnh: L.Đ
Các ngân hàng được yêu cầu tiết giảm chi phí, giảm lương thưởng để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Ảnh: L.Đ
Các ngân hàng được yêu cầu tiết giảm chi phí, giảm lương thưởng để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Ảnh: L.Đ
Lên top