Các ngân hàng đang cần tuyển dụng thêm nhiều lao động

25% số tổ chức tín dụng cho biết đang thiếu hụt lao động cần thiết. Ảnh: P.V
25% số tổ chức tín dụng cho biết đang thiếu hụt lao động cần thiết. Ảnh: P.V
25% số tổ chức tín dụng cho biết đang thiếu hụt lao động cần thiết. Ảnh: P.V
Lên top