Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các Ngân hàng châu Á bàn về tác động kinh tế toàn cầu