hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất kinh doanh:

Các ngân hàng cần hy sinh lợi nhuận nhiều hơn nữa

4 ngân hàng quốc doanh có thể phải giảm tới 40% lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng của COVID-19. Nguồn: Agribank
4 ngân hàng quốc doanh có thể phải giảm tới 40% lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng của COVID-19. Nguồn: Agribank
4 ngân hàng quốc doanh có thể phải giảm tới 40% lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng khắc phục ảnh hưởng của COVID-19. Nguồn: Agribank
Lên top