Các mẹo để tiêu thụ điện hiệu quả, tiết kiệm mùa nắng nóng

Tuyên truyền cho người dân nắm bắt cách tiêu thụ điện hiệu quả, tiết kiệm. Ảnh: ĐL.
Tuyên truyền cho người dân nắm bắt cách tiêu thụ điện hiệu quả, tiết kiệm. Ảnh: ĐL.
Tuyên truyền cho người dân nắm bắt cách tiêu thụ điện hiệu quả, tiết kiệm. Ảnh: ĐL.
Lên top