Các mã chứng khoán “ngon” sắp chia cổ tức tiền mặt lên tới 80%

Nhiều doanh nghiệp đã chốt tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt trong thời gian tới. Ảnh TL
Nhiều doanh nghiệp đã chốt tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt trong thời gian tới. Ảnh TL
Nhiều doanh nghiệp đã chốt tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt trong thời gian tới. Ảnh TL
Lên top