Các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình đìu hiu khách sau khi mở cửa trở lại

Khu du lịch sinh thái Tràng An vẫn chưa mở cửa đón khách. Ảnh: NT
Khu du lịch sinh thái Tràng An vẫn chưa mở cửa đón khách. Ảnh: NT
Khu du lịch sinh thái Tràng An vẫn chưa mở cửa đón khách. Ảnh: NT
Lên top