Các khách sạn, cơ sở lưu trú Hà Nội: Cam kết giảm giá phòng, dịch vụ cho người thực hiện cách ly

Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La đón người cách ly tập trung. Ảnh: P.V
Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La đón người cách ly tập trung. Ảnh: P.V
Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La đón người cách ly tập trung. Ảnh: P.V
Lên top