Các hiệp định thương mại lớn hỗ trợ xuất khẩu tăng trưởng trong dịch

Xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2021 tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước nhờ hỗ trợ từ các FTAs thế hệ mới. Ảnh minh họa: Vũ Long
Xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2021 tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước nhờ hỗ trợ từ các FTAs thế hệ mới. Ảnh minh họa: Vũ Long
Xuất khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2021 tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước nhờ hỗ trợ từ các FTAs thế hệ mới. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top